FASCINATIE

De fascinatie voor technologie is de drijfveer voor mijn werk. Met de dingen die ik maak probeer ik in beeld te brengen wat mij aantrekt en boeit bij het zien van machines, werktuigen en installaties. Daarbij is het vooral de visuele sensatie en verwondering die ik ervaar als ik kijk naar bewegende technische objecten. Deze fascinatie inspireert mij telkens weer om in beeld te brengen wat mij in essentie boeit. Het uitgangspunt van techniek is weliswaar facilitair maar het idee van praktisch en maatschappelijk nut moet ik loslaten om geheel vrij te kunnen werken. Ik heb de keuze gemaakt om het avontuur aan te gaan en vanuit een artistieke benadering mijn fascinatie in beeld te brengen.

The fascination for technology is the driving force behind my work. With the things I make I try to visualize what attracts me and fascinates me when I see machines, tools and installations. In addition, it is mainly the visual sensation and wonder that I experience when I look at moving technical objects. This fascination always inspires me to visualize what really fascinates me. Although the basic principle of technology is facility management, I have to let go of the idea of practical and social utility in order to be able to work completely free. I made the choice to embark on an adventure and to show my fascination from an artistic approach.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close