MINE

een doorlopend project over industrieel erfgoed: graven naar het zwarte goud

an ongoing project on industrial heritage: digging for the black gold

Vanuit onze beleving en verwondering voor het gebouwde technologische landschap onderneem ik samen met Peter Venrooij, Heidi Huyzendfeld en Willem Jan Buitehuis een poging de sensatie voor industrieel erfgoed te verbeelden in een artistieke vertaling.

Met ontzag kijken we naar de prestaties van de arbeider, zijn werkomgeving en de schaalgrootte van de zware industrie. Onze aandacht is gericht op techniek, ambacht, sociale structuren en religie. Met deze kernbegrippen als leidraad streven wij naar een artistieke vertaling. Ook zijn we geboeid door de erfenis van de technologiche ontwikkeling die we terugzien in industriële kathedralen van vroeger en nu.

In het bijzonder zijn we gefascineerd geraakt door het leven en werken van de mensen die in de Limburgse kolenmijnen de kost verdienden. Met het delven van het zwarte goud waren het de kompels die de motor van de economie draaiend hielden en zo een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de groei van onze welvaart.

Tijdens een werkproces met verschillende disciplines ( schilderijen, beelden, installaties, foto’s en video) hebben wij in de periode augustus-september 2019 het project getoond in de open ateliers van MAISON PUBLIEK te Zaltbommel. “GlückAuf….”

Based on our perception and wonder for the built technological landscape, I undertake an attempt together with Peter Venrooij, Heidi Huyzendfeld and Willem Jan Buitehuis to portray the sensation of industrial heritage in an artistic translation.

We look with awe at the performance of the worker, his working environment and the scale of the heavy industry. Our attention is focused on technology, craft, social structures and religion. With these key concepts as a guideline, we strive for an artistic translation. We are also fascinated by the legacy of technological development that we see in industrial cathedrals of the past and present.

We were particularly fascinated by the life and work of the people who made a living in the Dutch coal mines. With the mining of the black gold it was the companions that kept the engine of the economy running and thus made an important contribution to the growth of our prosperity.

During a working process with different disciplines (paintings, images, installations, photos and video) we have shown the project in the open studios of MAISON PUBLIEK in Zaltbommel in the period August-September 2019.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close