10 stellingen over het ambacht

  • Niet alles waar handmade op staat is met de hand gemaakt.
  • Het ambacht is eeuwenoud; de bijzondere waardering ervoor nog geen 150 jaar.
  • Als alles weer handmatig moet dan overleven wij nog geen week.
  • Handenarbeid en techniek zijn even belangrijk als rekenen en taal.
  • Je laten inspireren door het ambacht impliceert geen terugkeer naar het verleden: leer van de geschiedenis maar richt je op de toekomst.
  • Het ambacht kent talloos veel meer varianten dan klompen maken, pottenbakken en mandenvlechten.
  • Het verwerven van vakmanschap maakt je gelukkig en een beter mens.
  • Niet alle ambacht is degelijk, eerlijk en uniek: er is ook waardeloos, vals en clichématig ambacht.
  • Ambacht en technologie zijn niet tegengesteld: ook 3D-printen en lasersnijden vereisen vakmanschap.
  • Omarm het ambacht maar blijf kritisch.

bron: “HAND MADE – lang leve het ambacht”. Boymans van Beuningen (mei 2013)