KEEP MOVING

Kruipen, lopen, vliegen. … Natuurlijke motorieken die we doorgaans vanzelfsprekend vinden maar bij nadere beschouwing ontdekken we hoe verfijnd, complex en fascinerend deze bewegingen zijn. Binnen dit project wil ik onderzoeken hoe ik mechaniekjes kan bouwen die zichzelf in balans en beweging houden.

Crawl, walk, fly. … Natural motor skills that we usually take for granted, but on closer inspection we discover how refined, complex and fascinating these movements are. Within this project I want to investigate how I can build mechanisms that keep themselves in balance and movement.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close