citaten

“Leonardo da Vinci zag schoonheid in zowel kunst als techniek en wetenschap. Deze fascinatie en zijn vermogen om dit te combineren maakte hem tot een uniek genie.”
“Leonardo da Vinci saw beauty in both art, technology and science. This fascination and his ability to combine this made him a unique genius.”
Walter Isaacson

“De muren tussen kunst en technologie bestaan alleen in onze geest”
“The walls between art and technology only excists in our minds”
Theo Jansen

Als het idee goed is maak je kunst, zo niet dan is het rommel”
“If the idea is right you make art, if not then it is rubbish”      John Körmeling

“Het idee van de creërende kunstenaar is verouderd en moet worden vervangen door dat van de programmerende kunstenaar”
“The idea of the creating artist is outdated and must be replaced by that of the programming artist”
Nicolas Schöfer

“Kunst moet de gestoorden troosten en de comfortabele verstoren”
“Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable”
Banksy

“Alles wat beweegt gaat ergens naar toe”
“Everything that moves is going somewhere”
John Schoorl