BALANCE IN BEWEGING

SHIFTING BALANCE #1 (mei 2018)

Geïnspireerd op de mobile constructies van Alexander Calder is dit een poging het beeld om te keren; een staande constructie in een wankel evenwicht dat op willekeurige momenten subtiel verstoord wordt. Een eerste stap in het onderzoek naar de relatie tussen armlengte en contragewicht van elke slinger. Welke invloed heeft dit op de uitslag en de tijdsduur van de slingerbeweging en wat kan het oproepen in de visuele beleving van de toeschouwer? Een Arduino-controller en een aantal micro-servo’s zorgen voor de juiste beweging.

video

Inspired by the mobile constructions of Alexander Calder, this is an attempt to reverse the image; a standing construction in a shaky balance that is subtly disturbed at random moments. A first step in the research into the relationship between arm length and counterweight of each pendulum. What influence does this have on the result and duration of the pendulum movement and what can it evoke in the visual experience of the viewer? An Arduino controller and a number of micro servos ensure the right movement.

SHIFTING BALANCE #2 (december 2018)

“mi mou tous kiklous taratte / raak mijn cirkels niet aan / don’t touch my circles ( Archimedes 212 BC )

Ook in deze constructie is onderzocht hoe een slingerbeweging versterkt of juist uit balans gehaald kan worden en hoe dit resulteert in onverwachte en verrassende bewegingen. De armlengte, het formaat, het gewicht van de cirkels en de plaats van de draaipunten spelen samen een belangrijke rol in de aard van de slingermomenten die zo ontstaan. Ook deze installatie wordt door servomotoren en een Arduino-processorboard aangestuurd.

video

In this construction too, I investigated how a pendulum movement can be strengthened or, on the contrary, taken out of balance, and how this results in unexpected and surprising movements. The arm length, the size, the weight of the circles and the location of the pivot points together play an important role in the nature of the pendulum moments that arise in this way. This installation is also controlled by servomotors and an Arduino processor board.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close