BALANCE IN BEWEGING

SHIFTING BALANCE #1 (mei 2018)

Geïnspireerd op de mobile constructies van Alexander Calder is dit een poging het beeld om te keren; een staande constructie in een wankel evenwicht dat op willekeurige momenten subtiel verstoord wordt. Een eerste stap in het onderzoek naar de relatie tussen armlengte en contragewicht van elke slinger. Welke invloed heeft dit op de uitslag en de tijdsduur van de slingerbeweging en wat kan het oproepen in de visuele beleving van de toeschouwer? Een Arduino-controller en een aantal micro-servo’s zorgen voor de juiste beweging.

video

SHIFTING BALANCE #2 (december 2018)

“mi mou tous kiklous taratte / raak mijn cirkels niet aan / don’t touch my circles ( Archimedes 212 BC )

Ook in deze constructie is onderzocht hoe een slingerbeweging versterkt of juist uit balans gehaald kan worden en hoe dit resulteert in onverwachte en verrassende bewegingen. De armlengte, het formaat, het gewicht van de cirkels en de plaats van de draaipunten spelen samen een belangrijke rol in de aard van de slingermomenten die zo ontstaan. Ook deze installatie wordt door servomotoren en een Arduino-processorboard aangestuurd.

video

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close