ROBOTICS

 
TROIS DANSEUSES – 2016
 

Bewegende robotarmen als een eerste stap in de richting van machines en installaties die computergestuurde bewegingen uitvoeren. Een knipoog naar het schilderij “Trois Danseuses” uit 1889 van de Franse schilder Edgar Degas. Voor dit ballet heb ik een digitale choreografie geschreven in C++. Als microprocessor is gebruik gemaakt van een Arduino UNO. De muziek “Brooklyn Nights” is gemaakt met het programma “Garage Band”van Apple. 

Moving robot arms as a first step in the direction of machines and installations that perform computer-controlled movements. A nod to the painting “Trois Danseuses” from 1889 by the French painter Edgar Degas. A digital choreography has been written for this ballet in C ++. An Arduino UNO was used as a microprocessor. The music “Brooklyn Nights” is made with the program “Garage Band” from Apple

 
 
 

“ARE YOU LOOKING AT ME ?”

Dit proefmodel is het begin van een nieuw project met bewegende kunstogen. Met een 3D-printer heb ik beugels en draagarmen gemaakt waar de ogen op zijn gemonteerd. Een Arduino-controller en een aantal micro-servo’s zorgen voor de juiste beweging. Belangrijk is het creëren van een realistische oogbeweging. De techniek in dit proefmodel wordt op dit moment toegepast en uitgewerkt in een installatie met meerdere ogen die moeten reageren op beweging en geluid.

This test model is the start of a new project with moving artificial eyes. With a 3D printer I made brackets and suspension arms where the eyes are mounted. An Arduino controller and a number of micro servos ensure the right movement. It is important to create a realistic eye movement. The technology in this test model is currently being applied and developed in an installation with multiple eyes that must respond to movement and sound.